Miljöborgarna

 

Programförklaring

 

Under de senaste 200 åren har fri marknadsekonomi, tillväxt och vinst varit de allenarådande ledstjärnorna för västvärldens ekonomier. Det har lett till en ökande världshandel och nedmontering av tullar och handelshinder av alla de slag så att varor och tjänster produceras där de är billigast att producera och sedan skeppas runt världen.

Vi har vant oss vid att alltid ha alla typer av varor tillgängliga och att de dessutom är billiga oavsett årstid och tillverkningsland.

Under de senaste 100 åren har jordklotet och vi människor fått betala i andra änden för denna lyx att alltid ha allt tillgängligt samt att alltid gå efter lönsamhet och tillväxt.

Vi har i tysthet förlorat djurarter, skogar, biotoper samt smutsat ner både hav, sjöar och landmassor samt påverkat atmosfären så att klimatet ändrats mot en annan form av balans än tidigare.

Dessutom har vi blivit så många som skall dela på detta klot att dess resurser snart inte längre räcker till.

 

Jag har under hela min yrkesverksamma tid arbetat i näringslivet och varit en påhejare av frihandel samt marknadsekonomi och hatat allt vad centralstyrning heter. Jag har dessutom fnyst åt miljö och vänsterpartister som hela tiden pratat i termer som låtit som ren tillbakagång eller total utslätning av svensk konkurrenskraft.

 

Det är nu dags att vi får en sammansmältning av de framstegs och näringslivsvänliga Moderaterna och de (hitills) bakåtsträvande miljöpartisterna så att vi kan bygga ett resurssnålt, hållbart och framstegsvänligt samhälle åt våra barn och barnbarn.

 

Miljöborgarna står för företagande, miljömedvetenhet och resursbesparing.

Vi arbetar för att så många som möjligt skall befrias från att vara anställda och beroende av andra annat än på frivillig och jämställd basis. Hellre egen företagare än anställd.  Vi arbetar för att så mycket som möjligt av de varor och tjänster som behövs, skall produceras lokalt.

Alla transporter skall minimeras och de som sker skall ske på ett sådant sätt att de påverkar miljön så lite som möjligt.

 

Ekonomi /Näringsliv/Arbete

 

Ett systemskifte måste till där vi frångår principer som vi vant oss vid under de senaste 100 åren. Expansion och tillväxt kan inte längre vara ledstjärnan nu när vi är fler individer än vad jordens resurser räcker till. Resurssnålt måste bli ledstjärnan. Allt som produceras måste värderas efter resurssnålhet och miljöbelastning. Ju mer resurssnålt och ju mindre miljöbelastande desto bättre och därmed värdefullare. Tvärtemot alla tidigare principer så bör dessa varor och tjänster dessutom vara de billigaste genom att alla som är sämre belastas med straffskatt i enlighet med  ett index. (ResourcesEnvironment-index, kallat RE-index som sköts av FN)

Näringslivet får fortsätta med både nationell och internationell handel men med ovanstående ledstjärnor, vilket kommer att göra att närproducerat alltid kommer att vinna över produktion i andra regioner/länder/världsdelar, utan att för den skull införa andra handelshinder. I princip skall inga gränser få finnas vad gäller produkter och tjänster utan allt skall kunna säljas/köpas överallt med beaktande av resurs/miljö-index.

Företagande skall stimuleras i så stor utsträckning som möjligt så att fler och fler blir egna företagare istället för anställda och hela tiden förhandlar med andra som man vill arbeta tillsammans med. På så sätt minskas klyftorna som byggts upp mellan arbetare/fack och företagare/ägare som vi vant oss vid under de senaste 100 åren. Fler och fler blir jämbördiga partners på arbetsmarknaden och de jättekoncerner vi nu ser kommer istället att ersättas av ett stort antal små och medelstora löst sammansatta och över tid föränderliga konstellationer av egenföretagare.

 

 

Leif Chressman

 

 

 

 

 

 

 

Är ett nystartat parti som siktar på riksdags och Europaparlamentsplatser vid nästa val.

 

Bli medlemmar på;

info@chressman.se

eller ring 070-6659501

 

 

 

 

Miljöborgarna för framtiden!

 

Miljöborgarna för framtiden!